Mahmut Serdar KOCADON
Başka Bodrum yok
31 Mart 2010 Çarşamba

Sevgili Bodrumlular,
Değerli Üyelerimiz,

2009 yılında BODTO olarak Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda Bodrum Dedeman Otelinde “Paydaş Analizi” konulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yazıma başka Bodrum yok diye başlamak istiyorum. Ankara, Muğla ve Bodrum burada. Bodrum için burada. Katılım ve işbirliği demiştik. Katılımcıların Bodrum'a gelerek bizlere katkı vermeleri bu çalışmaları sahiplendiklerini gösteriyor.

Geçerli ve uygulanabilir bir planın yapılması içinde en önemli şartın katılımcılık olduğunu düşünüyoruz. Toplantıya katılanların bilgi ve tecrübe birikimini, böylesine güçlü bir katılımı görmek beni çok mutlu etti. Burada hep birlikte çalışarak çıkaracağımız ortak akıl önümüzdeki dönemin yol haritası olacak.

Bu işi birlikte başarıya götüreceğiz. Yeni teknolojiler sayesinde dünya küçülmüş ve toplumlar birbirine yaklaşmıştır. Piyasalara müşteri ve tedarikçilere ulaşmak kolaylaşmıştır. Dolayısıyla iş yapmanın şekli ve kuralları değişmektedir. İşi bağlayarak değil işi iyi yaparak para kazanmak önem kazanmıştır.

Daha düne kadar sadece kendi şehrindeki veya komşu şehrinde ki rakibini dikkate alırken bugün sınır ötesinden rekabetle karşı karşıyayız. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde mekânın önemi azaltmıştır. Bu yüzden işletmecilerin oyun alanı sadece yerel coğrafya değil tüm dünyadır.
Değişen ekonomik dengeler ve kriz ortamı Yarımadamızdaki tüm işletmeleri etkilemiştir.

Şunun altını çizmek istiyorum. Durumu değiştirmek şu anda mümkün değil fakat bu durgun dönemi atlatmak için talebi canlandıracak çalışmalar yaparak gelecek döneme hazırlanmalıyız. Bu tarz toplantılar özellikle her sektörün önündeki sıkıntıları tespit etmeye yönelik önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yapacağımız işbirliği sektörlerimizin hareket kabiliyetini arttırmaya yardımcı olacak. Ayrıca rakiplerimiz ile boy ölçüşebilmek için işletmelerimizin kurumsal yapılarını güçlendirmeliyiz.

Daha önce Odamızın yapmış olduğu işyeri sayı ve sınıflandırma envanterinin analizinden çıkan şu sonuçları da sizlere tekrar hatırlatmak isterim.

Çoğunlukla turizm sektöründe faaliyet gösteren ve haliyle mevsimlik ekonomiye bağımlı olan firmaların faaliyetlerini tüm yıl boyunca canlı tutacak çözümler aramaları gerekmektedir. Bunun için söz konusu sektördeki işletmelere yaz sezonu haricinde de gelir getirebilecek olan tarih, kültür, kongre, spor ve sağlık turizmine eğilmeleri önerilmektedir.

İnsanların bir konuda yeterince bilgi sahibi olmamaları durumunda belirsizlik düzeyi artmakta ve bireyler yapıları gereği değişime direnç göstermektedirler. Yeni işlere atılmak beraberinde belirli bir risk getirecek ve fayda-maliyet analizini yapabilecek bilgi ve eğitimden yoksun olan bireyler riski olduğundan yüksek algılayabileceklerdir. Bu nedenle de bireyler bildikleri işi alıştıkları şekilde yapmaya devam edecek, herhangi bir yenilikçilik için çaba sarf etme gereği duymayacaklardır. Bodrum'daki işletme sahiplerinin yeni fırsatları nasıl yakalayabilecekleri, bunları nasıl hayata geçirebilecekleri ve sürdürülebilir rekabet avantajı için nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda, profesyonel ve açık eğitimler ile beraber konferans faaliyetleri vasıtası ile bilgi düzeylerinin ve öz güvenlerinin arttırılması gerekmektedir. Bireylerin öz güvenleri arttıkça motivasyonlarının da artacağı unutulmamalıdır.

Aralık 2006 yılında stratejik çalışmalarımız kapsamında SWOT analizi için bir araya geldik. Bu çalışmalardan sonra 2007-2009 Stratejik Planımızı hazırladık. Bu planın ana hedefleri şunlardı: Yerel ve bölgesel ticari hayatın güçlendirilmesi. Üyelerin vizyonlarını genişletmek ve kurumsal kimlik oluşturmalarına yardımcı olmak, Sektörlerde sertifikalı eğitimin yaygınlaştırılması, Dış ülkeler ile ticari ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Odanın kurumsal yapılanmasının devam ettirilerek etkinliğini arttırmak,

Biz BODTO olarak 2007 yılında bir atılım daha yaparak TOBB'nin akredite odası olduk. Akredite Oda olmak şu anlama gelmektedir. Avrupa birliğindeki odalar nasıl hizmet veriyorsa Bodrum Ticaret Odası da aynı hizmeti veriyor demektir.

Bugüne kadar bu çalışmalarımız 2006 yılından itibaren 7 defa denetimden geçmiştir Akredite sistemin kurucusu olan İngiltere Odalar Birliği tarafından da 2009 yılının şubat ayında denetlendik. Odamızın yaptığı çalışmalar bu sistemin revizyonunda İngiltere Odalar Birliği tarafından kullanılmıştır. Akredite oda olmanın bir koşuluda Oda yönetimin üyelerin menfaatini ve kamunun yararını gözeterek belirlenecek hedeflerle Odayı yönetmektir.

Stratejik Planlama geleceği tahmin etmek veya geleceği tahmin ederek buna göre nasıl hareket edileceğini şimdiden düşünmektir.

2009-2013 yılını kapsayan stratejik planımızın hazırlıklarına geçen yıl başladık. Bu çalışmalarımız şu anda TOBB Ekonomi ve teknoloji üniversitesi ile devam etmektedir. Bunun için Bodrum Ticaret Odası'nın çalışmalarını etkileyen tüm iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini almak ve onların planın bir parçası yapmak istiyoruz.

Bugün “Ekonomik Geleceğimizi Birlikte Planlayalım” ilkesiyle hareket ederek sizlerle ortak toplantılar yapıyoruz, yapacağız. Yapacağımız bu çalışmadan çıkacak sonuçlar, BODRUM YARIMADASI'nı ekonomik refaha götürecek stratejileri belirleyecektir.

“Karanlığa küfretmeyin kalkın bir mum da siz yakın” Konfüçyüs.
Saygılarımla.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI