Mahmut Serdar KOCADON
Kümelenme ve SWOT Analizi
08 Aralık 2009 Salı

k Değerli Üyelerimiz,
Sevgili Bodrumlular

Geçtiğimiz haftalarda BODTO olarak Bodrum'umuzu doğrudan ilgilendiren iki büyük organizasyonu gerçekleştirdik.

01 Ekim 2009 günü Bodrum'da  “Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi” konulu kümelenme çalıştayını organize ettik. Bodrum'da Turizmden sonra ikinci büyük gelir kaynağı olan Yat İmalat Sektörümüz bugün maalesef ciddi bir kriz içine girmiştir. Mart 2010'dan itibaren bu sektörün İçmeler mevkiindeki imalat yerleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Sektör olarak krizi iki kısımda irdelemek mümkündür. Bunlardan birincisi tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan global ekonomik kriz ve onun getirdiği yansımalar sonucu tersanelerin yeterli sipariş alamamalarından ötürü dar bir boğaza girmeleri ve hatta bazılarının faaliyetlerine son vermeleri olarak görülmektedir.

Ekonomik krizden önce yılda 60 civarında yat imal eden ve bunun %50'sini ihraç eden bu tersaneler, bu sektör, bugün birkaç yat imalatıyla yetinmek zorunda kalmıştır. Ancak dünyadaki ekonomik göstergeler önümüzdeki aylarda bu krizin artık yavaş yavaş aşılacağına ve kısa bir zaman sonra düze çıkılacağına işaret etmektedirler.

İkinci önemli konu kanımca ekonomik krizden daha büyük bir kriz olarak durmaktadır önümüzde. Bu kriz ise bu bölgeyi ve tersaneleri bekleyen “imar ve ruhsat” sorunu ve “işletme izin belgesi” sorunudur.
İkinci organizasyonumuz ise Odamız Komite Temsilcilerinin ve Sektör Temsilcilerinin katıldığı BODTO SWOT Analizi 2009 Çalıştayı idi.  03 Ekim tarihinde ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda geleceğe ilişkin projelerimizi, düşüncelerimizi sağlam temellere dayandırma olanaklarını araştırdık. Bu çalışmayı Akredite bir oda olan BODTO'nun önümüzdeki döneme ait stratejik planına bir zemin, bir alt yapı sağlaması açısından önemli bir adım olarak kabul etmekteyiz. Bodrum'daki sektörel bazda yürütülecek çalışmaların sahip olunan imkân ve değerlerin en iyi şekilde ortaya konması, bunların üzerinde tüm enerjimizin yoğunlaşması, yol haritamızı çizmemizde bize rehber olacaktır.

2006 yılında  yaptığımız çalışmayı hatırlarsak; SWOT analizi çalışması sırasında ortaya çıkan öneri ve eylem planları BODTO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek bir önceki dönemin stratejik planında önemli rol oynamıştı. Bu dönemde de gerçekçi ve uygulanabilir stratejik plan için aynı şeyi daha geniş ve daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirmek üzereyiz. Belirtmeliyim ki,stratejik planlama sürecinin en önemli çıktısı, bu sürece katılanların sağladığı bilimsel hazırlıklardır. Gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilmek bizler için kritik önem taşımaktadır. Öngörü, geleceği bilmek değil, geleceğe yön vermektir. Ayrıca farklı senaryoların nasıl ve neden ortaya çıkabileceği ile ilgilidir.

Bu bakımdan öngörünün faydası geleceği ne kadar iyi tahmin ettiğiz ile değil, geleceğe ne kadar iyi hazırlandığımıza bağlıdır. Bununla birlikte öngörüde bulunurken geriye de bakmamızda fayda vardır. Çünkü geçmişte yaptıklarımız geleceğimize ışık tutacaktır.

Sevgili Bodrumlular, Değerli BODTO üyeleri
Ancak birlikte hareket edersek etkili bir güç oluruz. Geleceği kurmak için gelin hep birlikte inisiyatif kullanalım ve yaratıcı düşünce ve becerilerimizi birleştirelim. Bodrum Ticaret Odası olarak bu sorumluluk bilinci ile yürüdüğümüz bu yolda bize destek veren siz sevgili Bodrumlular ve siz değerli Üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI