Soru Cevap
Her türlü sorunuzu BODTO yetkililerine buradan sorabilirsiniz. Sorularınız ve verilen cevaplar en kısa sürede sistemde yayınlanacaktır. İlginize ve desteğinize teşekkür ederiz.
Tapu Yetki Belgesi
Tapu için verilen TAPU YETKİ BELGESİ kalktı mı?

Tapu Sicilinin , Ticaret Sicili sistemlerini görmeye başlamasından itibaren  Tapu Belgesi almaya gerek kalmamıştır.

MERSİS Kayıt
Yabancı uyruklu kişileri Mersis sistemine kaydetmek için neler gerekir ?

Kişinin ikamet adresi, potansiyel vergi numarası ve pasaport tercümesi gereklidir.

Şirket Kuruluşu
Yabancı uyruklu şahıslar tek başına şirket kurabilir mi?

Evet ,kurabilir.

Şirket Kuruluşu
Ehliyet ile şirket kuruluşu oluyor mu?

Ehliyetle şirket kuruluşu, sistem üzerinde sorgulama yapılamadığından dolayı olamamaktadır.

Kuruluş Defterleri
Kuruluşta hangi defterleri ,kaçar sayfa getirmeliyiz?

En fazla 100 sayfa olacak şekilde defter tasdikleri  yapılmaktadır. Defterler , üye tarafından temin edilmektedir.

Limited şirketlerde alınan defterler: Yevmiye Defteri  Defteri Kebir - Envanter Defteri - Pay defteri - Genelkurul defteri

Anonim Şirketlerde alınan defterler: Yevmiye Defteri - Defteri Kebir - Envanter Defteri - Pay defteri - Genelkurul defteri - Yönetim kurulu karar defteri - Damga vergisi defteri

Vekaleten Şirket Kuruluşu
Vekaleten şirket kuruluşu yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Vekaletnamede ‘ adıma şirket kurabilir, her türlü ana sözleşmeyi imzalayabilir. vb  ‘ geçmesi gerekmektedir.

Şahıs İştigal
Şahıs iştigal konu ilavesi için yeni bir kayıt açmak gerekli mi?

Farklı faaliyet konusu ile yeni bir talepte bulunulması halinde  ayrı bir sicil kaydı üzerinden; aynı faaliyet konusuyla yeni bir talepte bulunulması halinde ise aynı sicil kaydı üzerinden işlem yapılır.

Soyadı Değişikliği
Soyadı değişikliğinde hangi evraklar gereklidir? Masrafı nedir?

Dilekçeler, soyadı değişikliği ile ilgili noter onaylı 2 adet karar , Mersis sistemine giriş gerekmektedir. Masrafı 800 TL civarındadır.

Adres Değişikliği Kurul Kararı
Adres değişikliği işlemini için Limited şirketlerde müdürler kurulu kararı alınabilir mi?

Evet alınabilir .Aynı ilçe sınırları içinde yapılan adres değişikliğinde müdürler kurulu kararı alınabilir.

Şirket Ortaklığı için Sağlık Raporu
Yeni kurulacak şirkete ortak olacak 65 yaş yaş üstü şahıslar için sağlık raporu aranmakta mıdır?

Kurucu ortağın yaşlılık gibi nedenlerle ayırt etme gücünün bulunmadığına ilişkin şüpheye düşülürse yetkili makamlardan alınacak belge istenebilir. Böyle bir şüphe görülmediğinde kuruluş işlemi gerçekleştirilir.

Şahıs Kayıtlarının Defter Tasdiki
Şahıs kayıtlarının kuruluş defter tasdikleri müdüriyetinizde mi yapılmaktadır?

Şahıs kayıtlarının ilk defter tasdikleri noterler tarafından yapılmaktadır.

Şirket Kuruluş Masrafı
Şirket Kuruluş masrafları ne kadardır?

Ltd. Şti.: defter tasdiki - anasözleşme tasdiki – kuruluş masrafı dahil :3.000 TL civarıdır.

Şahıs kaydı: kuruluş masrafı: 1.500 TL civarıdır.

Kooperatif Kararları Tasdiki
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararları Müdürlüğünüzce tasdik oluyor mu?
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararları Müdürlüğünüzce tasdik edilmektedir.
Tescil Talepnamesi
Tescil talepnamesi hangi durumlarda müdürlüğünüz tarafından çıkarılmaktadır?
Şahıs kayıtları- şube tescili –ve kuruluşlarda – müdür değişikliklerinde tescil talepnamesi çıkarılmaktadır.
Tasdik İşlemleri
Anasözleşme tasdikleri ve ilk kuruluş defter tasdikleri müdürlüğünüzce mi tasdik edilmektedir?

Limited şirket ve Kooperatif sözleşmeleri müdürlüğümüzce tasdik edilmekte olup anonim şirketlerin anasözleşmeleri noter ve müdürlüğümüzce onaylanmaktadır. Kuruluştaki ilk defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Şirket Kapanması
Limited, Anonim ve Şahıs firmaları kapatma hangi şekillerde olmaktadır?

Limited ve anonim şirketleri terkin olabilmek için önce tasfiyeye girmelidir. Tasfiyeden sonra alacaklılara çağrıların yapıldığı birer hafta ara ile üç defa yayınlanır. Ticaret Sicil Gazetesi"nde yayınlanan 3. ilandan 6 ay sonra terkin için başvuru yapılabilir. Şahıs firmaları ise yetkililerce ve ıslak imzalı dilekçe, asıl ve imzalı İcra ve İflas Kanunu"nun 44. maddesi gereği mal beyannamesi ve Vergi Dairesi"nden alınan kapanış tutanağı ile terkin işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Şirket Ünvanı
Yeni bir şirket kurmak istiyoruz şirket unvanında yabancı kelime kullanabilir miyiz?

Sektörler Türkçe olmak kaydıyla ünvan serbestçe belirlenir.

Anonim Şirket Genel Kurul Yönetim Kurulu Seçimi
Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile bir kişi seçebilir miyiz?

Şirket anasözleşmesinin yönetim kurulu ve süresi maddelerine bakılması gerekir.

Anasözleşmesinde öngörülen süreler geçerlidir.

Tescile tabi hususun başvuru süresi
Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü"ne  tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 30– (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.

(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır

Ticaret Sicili Gazetesinin İnternette Görülmesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği ve çıktı alabileceğimiz bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)