Mahmut Serdar KOCADON
Turizm Sektöründe İstihdam Edilenlerin Eğitim Durumları
21 Kasım 2013 Perşembe

Sevgili BODTO üyeleri, çok kıymetli Bodrumlular,

Turizm Bodrum için olduğu kadar ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğu hepimizin malumudur. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde turizm sektörü sezonluk da olsa istihdam yaratmaktadır. Üstelik bu hiçte azımsanmayacak bir orandadır.

100 bine yaklaşan yatak sayısı ve onlarca turizm tesisine sahip Bodrum'da da turizm sektörü, büyük bir oranda istihdam sağlayarak, toplumsal fayda üretmektedir. Turizme bağlı olarak çalışan tüm sektörler içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Turizm sektörünün emek yoğun niteliğinden dolayı bu sektörün istihdam yaratmada etkin bir rolü daha da önem kazanmaktadır. Diğer sektörlerden farklı olarak turizmde otomasyon olanağı yoktur. Bu nedenle insan gücüne olan ihtiyaç, turizm geliştikçe daha da çok artmaktadır. Turizmde sahip olduğumuz deniz, güneş, kum, eğlence, tarih, kültür ve benzeri değerlerimiz, insan gücü ve aklı olmadan verimli bir şekilde organize edilmez. Turizmin istihdam yaratması yanında genç ve belirli bir konuda kalifiye olmamış nüfusun iş bulmasına olanak verdiğini de göz önünde tutmakta fayda var. Örneğin öğrenci ve niteliksiz personelin bu alanda iş bulma şansı yüksektir. Ayrıca, turizm tarım kesiminde çalışan ve turizmle ilgili bir eğitime sahip olmayan kişilerinde tarım sektörü dışında iş bulmasını sağlayarak tarım sezonu dışında veya bu alanda iş bulamayan yerleşik nüfusun başka yerlere göç etmesini önleyerek istihdamı düzenleyici bir rol oynamaktadır.

Burada dikkatinizi çekmek istediğim en önemli nokta ise turizm sektöründe istihdam edilenlerin eğitim durumlarıdır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki turizmde istihdam edilenlerin neredeyse yarısı eğitimsiz. Bu nedenle otomasyon şansı olmayan sektörümüz için eğitimsiz insan gücü tehlike yaratmakta, hizmet kalitesini düşürmektedir. Yine yapılan araştırmalara baktığımızda turizm sektöründe çalışanların yarısından fazlası bir yıl ve daha az süre ile çalışmaktalar. Bu durumda yetişmiş, eğitimli, tecrübeli personel açığı anlamına gelmektedir.

Turizm sektöründe çalışanların sorunlarını mercek altına aldığımızda aslında çözümü de birlikte gelecektir. Çalışanların ücret düzeyinin düşük olması, çalışma saatlerinin fazla olması, çalışanların sosyal güvencelerini olmaması, işverenlerin çalışanları motive edici uygulamaların yapılması, işgücü devir hızının yüksek olması, yöneticilerin iş konusunda bilinçsiz olmaları, çalışanların eğitim düzeyinin düşük olması, çalışanların çoğunluğunun turizm eğitimi almamış olması, işletme sahiplerinin deneyimleri ve eğitimleri olmamalarına rağmen yöneticilik yapmaları, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürmek amacıyla verimlilikten ve kaliteden ödün vermeleri şeklinde sıralayabileceğimiz sorunlar tek tek ele alınarak çözümlendiği taktirde sektör çok daha kaliteli büyüyecek, buda kazancı getirecektir.

Elbette bu konuda bir devlet politikası da oluşturulması gerekiyor. Bu sorunların çözümünde Turizm Bakanlığının da turizm işletmelerine destek olarak, birlikte çözüm politikaları üretmelidir.

Turizm sezonu uzatabilecek çalışmalarımız sürmekte. Bu konuda bir çok girişimlerde de bulunuyor, yeni projeler üretiyoruz. Turizm sezonunun uzaması da istihdam konusunda yaşanan bir çok problemin çözümünde önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Saygı ve Sevgilerimle
Mahmut S. Kocadon
Yönetim Kurulu Başkanı