Mahmut Serdar KOCADON
Bilgi Toplumu
05 Nisan 2016 Salı

Değerli Üyelerimiz

Dünya ekonomisinin gelişme sürecine baktığımızda makineleşme ve sanayileşme yerini  “bilgi toplumuna” bırakmıştır.  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bunu iyi kullanan ülkelerin küresel rekabet ortamında söz sahibi olmalarına imkan vermektedir.

Yeni bilgi ile teknolojik uygulamanın aynı çatı altında toplandığı Üniversite-Sanayi İş Birliği Modelinin uygulanması zaman içinde zorunlu hale gelmiştir.

Ülkemizde ise 26 Haziran 2001 yılında çıkarılan 4691 sayılı yasa ile bu modelin uygulanması amacıyla uygulamaya geçirilmiştir. Buradan hareketle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemiz bünyesinde, Odalarımız işbirliğinde 2012 yılında Muğla Tekno-Park"ın temellerini atıldı.

Tekno-park"ın kurulması için BODTO olarak ve diğer Muğla Odalarımız ile birlikte gerekli güç birliği ortamını sağlayarak  Üniversitemize destek olduk. Gelinen süreçte ise birçok altyapı ve izin işlemlerinin sonuna yaklaşılmıştır. Teknopark bünyesindeki işletmelerimiz devlet teşviklerinden faydalanabileceği gibi, yenilikçi ve araştırma-geliştirme faaliyetine bağlı çalışmalarında daha sistemli ve bilimsel çalışmaya başlayacaktır.

Bugünün girişimcileri için “beyin gücü” ve “girişim ruhu” diğer tüm faktörlerden daha önemli bir ana faktör konumuna ilerlerken, bu ruhun yöneleceği iş alanları da eskiye oranla değişmiş, “inovasyon” (yenilik), “Ar-Ge” ve “buluş” gibi kavramlar girişimcilik için önem kazanmıştır.

Bu konu hakkında Steve Jobs söyle demiş: “İnovasyonun, Ar-Ge için kaç dolarınız olduğuyla ilgisi yoktur… İnovasyon parayla ilgili değildir. Sahip olduğunuz insan kaynağı, onlara nasıl liderlik ettiğiniz ve onlardan ne elde ettiğinizle ilgilidir.”

BODTO olarak yürüttüğümüz projelerde, çalışmalarda yenilikçi olmaya öncelik vermekteyiz. BODTO ilkleri başaran Oda olarak bilinmektedir. BODTO yöresinde ilk akredite olan, ilk stratejik plan yapan kurumdur.

Mandalinden gazoz, lokum, kolonya gibi ilk defa üretilen ürünler, GEKA ile yürütülen Mandalin yağı üretim projesi, yine GEKA ile yürüttüğümüz kültürel varlıklarımızı açığa çıkaran, doğa ile iç içe, turizme katkı sağlayan yenilikçi projelerden biriside “Bodrum Leleg Yolu”dur.

Yat İmalat Kümesinin ilk Bodrum"da kurulmuş olması BODTO ve diğer kurumlarla birlikte yürütülen çabaların sonucudur. Bodrum"a kazandırdığımız Deniz Müzesi de yenilikçiliktir. 

BODTO bünyesinde Bodrum"a “Eğitim Merkezi” kazandırmak, yine bu yenilikçi vizyonun eseridir.

Üyelerimize daha iyi hizmet verme  konusunda da çalışmaları devam eden  BODTO, Yeni Hizmet Binasının tasarımı da bir ilk  olarak bölgesel bir mimari proje yarışmasıyla seçilmiştir.

Bodrum Ticaret Odası olarak yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan terör olaylarının bir an önce son bulmasını dilerim.

En derin sevgi ve saygılarımla,

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI