Duyurular
BODTO, ÜYELERİNİ YEŞİL MUTABAKAT İLE GELİŞMEYE ÇAĞIRIYOR
Değerli Üyelerimiz,
22.09.2022 13:55

İklim krizi ile mücadelede Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline gelmiştir.

Sektörleri kapsamlı bir dönüşüme zorlayacak, yaşam tarzımızı kökten değiştirmemize sebep olacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerinin oluşmasının sağlanması amacıyla Bodrum Ticaret Odası olarak Bodrum’da yeşil mutabakat çerçevesinde yeni projeler üreterek, üyemiz işletmelerin de bu yönde farkındalıklarını artırarak yeni iş süreçlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Gelecek dönem  2023-2028 Stratejik plan hazırlıklarımız çerçevesinde yeşil mutabakat ve döngüsel ekonomi ile ilgili eğitimler ve farkındalık broşürleri hazırlamaya başladık.

Yeşil Dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projeler yapılmakta; raporlar, eylem planları, yol haritaları hazırlanmakta; etkinlikler, webinarlar, toplantılar, eğitimler düzenlenmektedir.

Bu projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve yeşil dönüşüm destek paketlerinin, finansman kaynaklarının, hibe ve teşviklerin tek bir sitede toplanması bir bütünlük oluşturarak bu çalışmalara ulaşımı kolaylaştıracak, görünürlüklerinin artmasını sağlayacak, bütün bu birikimin arşivlenmesine olanak yaratacaktır.

Bütün bu düşüncelerden hareketle, hazırlanan https://iklim.tobb.org.tr/  adresinden ulaşılabilen iklim web sitesi kurularak erişime açılmıştır. Sitede yayımlanmasında fayda görülen proje ve çalışmaları, dokümanları, finansman kaynaklarını ve etkinlikleri takip edebilir, yeni yatırımlarınız ve iş süreçlerinin yeşil mutabakata doğru yenilikçi yaklaşımların artması, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Bodrum Ticaret Odası üyelerinin de AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları Odamıza bilgilendirmesini, çalışmalarının iklim web sayfasında yayınlanmasının sağlanması için bilgi@bodto.org.tr mail adresimize çalışmalarınızı yönlendirmenizi önemli rica ederiz.

 

Yeşil Mutabakat Rehberi için tıklayınız.