Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT

• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
• 5174 sayılı TOBB Kanunu,
• T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
• İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
• Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.

NEDEN KAPASİTE RAPORU ALINMALI?

Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir.

• Yatırım Teşvik Belgesi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi
müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 

 

KAPASİTE RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME İŞLEMLERİ

 

Kapasite Raporları ilgili yönetmelikler gereğince en çok iki yıllık süreler için verilebilmektedir. Firmanın kiralık Makine ve Tesisat kullanıyor olması ve/veya Taşeron sözleşmesi yolu ile işçi çalıştırıyor olması hallerinde bu süre Kira/taşeron sözleşmelerinin süreleri ile kısalabilmektedir.

Kapasite Raporunun yenilenmesi için geçerlilik süresinin bitmesinden önce Kapasite Raporu Müracaat Formunu doldurularak, formda belirtilen evraklar ile birlikte Odamıza verilmesi gerekmektedir.

 

Kapasite Raporları TOBB'nce hazırlanan Kapasite Esasları dahilinde tanzim edilmektedir.
 
 
 
 
 
 
HİZMETLERİMİZ
Tescil İşlemi Hizmetleri
Anonim Şirket
Limited Şirket
Kooperatif
Şahıs Şirket
Şube
Tür Değişikliği
Belge Talep
Tasdik İşlemi Hizmetleri