Kooperatif Tasfiyeye Giriş
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 
Kooperatifin tasfiyesi genel kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Genel kurul sonrası tevdi edilecek evraklara ilave olarak

1. 2 adet Tasfiye Başlangıç Bilançosu,
2. Eğer Tasfiye memuru dışarıdan atanmışsa ;
3. 1 adet Tasfiye kurulu görev dağılım kararı (T.Sicili Müdürlüğünde onaylanacak)
4. 1 adet Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan T.Sicili Müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi.
 
Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları ve adresi (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Kooperatif