Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 
Dernekler ve Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

 

KURULUŞ

 

 

 

  1-Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

   2-Bodrum Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 
    
   3-İmza yetkililerine ait iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi (T.Sicili Müdürlüğünde hazırlanacak)
    
   4-Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge
    
   5-Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
    

    6-Dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

     7-İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, 2 nüsha

      8-Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

       9-Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet, (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)
           

        

        DEĞİŞİKLİKLER
         

         

        1-Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
         
        2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
         
        3-Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 adet
         
        4-İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi (T.Sicili Müdürlüğünde hazırlanacak)
         

         

         

         

        KAYDIN SİLİNMESİ
         

         

        1-Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
         
        2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
         
        3-Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış noter onaylı karar 2 adet
         
        4-İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan
         

         

         

         

         

        Not:Kararlarda  T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

         
        Tescil İşlemi Hizmetleri
        Anonim Şirket
        Limited Şirket
        Kooperatif
        Şahıs Şirket
        Şube
        Tür Değişikliği
        Belge Talep