Şahıs Şube Açılışı

Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Link: https://mersis.gtb.gov.tr/

 

Şahıs şube açılışı

1- Ticaret sicili Müdürlüğüne dilekçe,

2- Ticaret odası başkanlığına dilekçe,

3- Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi,

4- Taahhütname ve işletme unvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda alınacaktır. 

5- TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,

6- 1 adet oda kaydı için kira kontratı fotokopisi,

7- 1 adet oda kaydı için oda kayıt beyannamesi,

 

Şahıs Şirket