Şahıs Değişiklik
Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
Şahıs Değişikliği İçin Gerekli Evraklar
 
1) Ticaret sicili Müdürlüğüne dilekçe
2) Ticaret odası başkanlığına dilekçe
 
 
Değişiklik; sermaye tahsis edilmesine veya tahsis edilen sermayenin artırımına ilişkin ise 5.000TL'nin üzerinde olması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu.
 
Şahıs Şirket