Belediye Adres Değişikliği

BELEDİYE TARAFINDAN ADRES DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

 

Ulusal Adres Veri Tabanına dayalı Mersis sistemine işyeri adres bilgilerini kaydettirmemiz gerekiyor. Belediye tarafından adres değişikliğinizi Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. Bu güncelleme yapılmadığı takdirde diğer işlemleriniz için sistemde engel oluşmaktadır. Adres değişikliği için ilgili evraklar;

 

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalanmış olmalı) (EK-1)

2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe (EK-2)

3. Belediye yazısında firmanın eski adres bilgisi yer almalı (belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicil kayıtlarında en son tescil ettirilen  adres bilgisi ile aynı olmalı) (EK-3)

4. Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli

Tescil İşlemi Hizmetleri
Anonim Şirket
Limited Şirket
Kooperatif
Şahıs Şirket
Şube
Tür Değişikliği
Belge Talep