A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin istifa etmesi sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine birinin atanması durumunda Müdürlüğümüze

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına

3- 2 adet Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı

Dikkat: Genel Kurul Toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerinin istifa atamaları; yönetim kurulu toplantı nisabını aşması halinde ayrı tarihlerde karar alınmak ve tescil edilmek koşulu ile genel kurul yapılmaksızın tescil ve ilan edilebilinir.

4- Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir kişi belirlenmesi ve bu yabancı kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde, ikamet tezkeresi

5- Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından --ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

-Yabancı uyruklu tüzel yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir.

-Tüzel Yönetim kurulu üyesi /  imza yetkilisi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Bodrum dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda/tadil mukavelesinde belirtilmelidir

6- Yönetim Kuruluna atanan üye ortaklardan ise bu husus kararda belirtilmeli, ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan üyenin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. ibraz edilmelidir. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

7- 1 adet Yetki verilen kimsenin şirket unvanı altına T.Sicili Müdürlüğünce veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi, (Eğer Yönetim Kurulu eski yönetim kurulu ile aynı kişilerden oluşuyorsa yeni imza beyannamesi istenmez)

 

 

Not: Yönetim Kurulu Üyeleri yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmalıdır. 

Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları ve adresi(Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

 

 
Anonim Şirket