Eczacılık Denizcilik ile İştirak Eden Şahıs Evrakları
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

Not: İşletme sahibi tescil işleminde hazır bulunmalıdır. Taahhütname ve işletme unvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda alınacaktır. 

 
Eczacılık ve Denizcilik ile iştirak eden şahıs firmaları için;
 
Gerekli Evraklar
1) Birinci sınıf deftere tabi olmak
2) Ticaret sicili Müdürlüğüne
dilekçe 1 adet,
3) Taahhütname ve işletme unvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda alınacaktır,
4) TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,
5) Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 1 adet pasaport tercümesi,
6) Şahsın 1 adet vesikalık fotoğrafı,
7) Vergi levhası fotokopisi 1 adet

 

Şahıs Şirket