Burs Hizmetleri

Açıklamalar :
1.) Burs verilebilmesi için :
 - T.C.Vatandaşı olmak,
 - Lise ve dengi okullar ile en az dört yıl süreli yüksek öğretim kurumunun öğrencisi olmak (Açık Öğretim Fakültesi hariç),
 - Yüksek Öğrenimde, hazırlık ve birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 24, üçüncü sınıfta 25, dördüncü sınıfta 26 yaşından büyük olmamak,
 - Herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almamak,
 - Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,
2.) "Durum Bildirim Formu"ndaki sorular eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde doldurulacaktır. Eksik cevaplı formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.) Aile geliri, işyerlerinden alınacak maaş bordrosu, sosyal güvenlik kurumlarından alınacak maaş belgesi veya vergi dairelerinden alınacak beyanname, dilekçeye eklenecektir.
4.) Yüksek öğrenim kurumuna ilk defa kayıt yaptıranlar, kayıt belgelerini, ara sınıftakiler ise okuldan temin edecekleri öğrenci belgelerini forma ekleyeceklerdir. Bu belgelerde ayrıca, öğrencinin başka bir kurumdan burs alıp almadığı hususuda belirtilecektir.
5.) Savcılık İyi hal kağıdı,
6.) İkametgah senedi,
7.) Not Ortalaması (Okuldan alınacak),
8.) Burs verilmesine hak kazananlara mektupla bildirilecek,
9.) 1 Adet Fotograf.
 
Burs müracatı esnasında gereken belgeler
1.) İkametgah,
2.) Babanızın maaş bordrosu,
3.) Okuldan öğrenci belgesi,
4.) Transkript,
5.) Bir adet fotograf,
6.) Sabıka kaydı,
7.) Nufüs cüzdanı fotokopisi, annesinin kızlık soyismi,
8.) Potansiyel vergi numarası
 
Bodrum Ticaret Odası Burs talep kriterleri
* Adı soyadı :
* Adres,tel :
* Doğum tarihi :
* Anne adı :
* Baba adı :
* Öğrenim süresindeki ikamet adresi :
* Cinsiyeti :
* Toplam kardeş sayısı :
* Şu anda eğitim gördüğü okul adı-numarası :
* Bugüne kadar okuduğu okulların adı :
* Mezuniyet tarihi, ili :
* Aile ile ilgili bilgiler :
* Öğrenim gören kardeş sayısı, öğrenim gördükdükleri okullar :
HİZMETLERİMİZ
Tescil İşlemi Hizmetleri
Anonim Şirket
Limited Şirket
Kooperatif
Şahıs Şirket
Şube
Tür Değişikliği
Belge Talep
Tasdik İşlemi Hizmetleri