Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
 
1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın imza beyannamesi aslı eklenmelidir)
2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
3. 3 adet Genel kurul tutanağı aslı, (1 adet noter tasdikli olacak)
4. 2 adet Haziran cetveli imzalı aslı,
5. Bakanlık temsilci raporu,
6. İlgili tadile ait yönetim kurulunun kararı (noter tasdikli 2 suret),
7. Tadil mukavelesi kaşeli ve imzalı (2 nüsha),
8. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı,
9. Kaşeli imzalı gündem
 
 
Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Kooperatif