L.T.D. Şube Kapanışı
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 
 
ŞUBE KAPANIŞ

1-Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

3-(1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi)  şube kapanışı ile ilgili Genel kurul kararı

Limited Şirket