Kooperatif Tasfiye Sonu
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak 3. Tasfiye ilanı üzerinden bir yıl geçmesinin ardından gerçekleştirilecek Genel Kurulda alınacak fesih kararı ile fesih olurlar. 

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe,
2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
3. 2 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı ; (hükümet komiseri ve divan heyetince  imzalı tutanak ),
4. 2 adet Hazirun listesi (ikametgah adresli) hükümet komseri ve yönetim kurulundan 2 imza yetkilisi ve divan heyetince imzalanacak,
5. 2 adet Bilanço (kaşeli imzalı),
6. Sanayi ve ticaret il müdürlüğünden alınmış olan komiser atama yazısı,
7. 2 adet Genel Kurul Gündemi,
8. 2 adet Tasfiye sonu mal beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)
 
Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Kooperatif