Bağkur Formları
Bağkur tarafından talep edilen ve Odamız üyelerinin Odamıza kayıt tarihleri ile Odamızdan  ayrılış tarihlerinin belirtildiği matbuu formdur. Ücretsiz tasdik olunur.
Tasdik İşlemi Hizmetleri