Şahıs Merkez Nakli

Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Link: https://mersis.gtb.gov.tr/

 

Şahıs Merkez Nakli

- Ticaret sicili Müdürlüğüne dilekçe

- Ticaret odası başkanlığına dilekçe

- TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,

- Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) pasaport tercümesi,

- Şahsın 2 adet vesikalık fotoğrafı,

- Taahhütname ve işletme unvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda alınacaktır. 

- T.S.Y. 111.maddesine göre belge (süre 1 aydır)

- 1 adet oda kaydı için kira kontratı fotokopisi

- 1 adet oda kaydı için oda kayıt beyannamesi

- 2 adet vergi levhası fotokopisi

 

 

Şahıs Şirket