L.T.D. Sigorta Acenteliği ve Feshi

Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/

 

L.T.D. Yeni Sigorta Acenteliği Tescili :

 

Limited şirketin Yeni bir acentelik sözleşmesinin tescili halinde memurluğumuza tevdi edilecek evrakların listesi

 
1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

            - Vekâleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına 

3- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Acentelik vekâletnamesi.

4- Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

 

Şirketin Yeni Acentelik vekaletnamesinin tescil edilebilmesi acenteliğini sürdürdüğü şirket ile yaptıkları sözleşmede aksine bir hüküm olmaması gerekmektedir. Eğer var ise yazılı muvafakat alınması gerekmektedir.

 

 


L.T.D. Sigorta Acenteliği Feshi :

 

Limited şirketin acentelik sözleşmesini fesh etmesi halinde 

 

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

            - Vekâleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına (Ticaret Siciline Yazılan Dilekçe içeriğine uygun yazılabilir)

2- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Acentelik fesihnamesi

 

 

Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Limited Şirket