A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan

Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/

ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI, ADRES, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 
1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe,
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
3- Yönetim kurulu kararı ( 2 adet noter onaylı)

4- Şube unvanı altında şube müdürüne düzenlenmiş T.Sicili Müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş Tescil Beyannamesi - 1 adet

Anonim Şirket