A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan

ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI, ADRES, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 
1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe,
2- Ticaret Odası Başkanlığına 
dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
3- Yönetim kurulu kararı ( 2 adet noter onaylı)
4- Şube unvanı altında şube müdürüne düzenlenmiş Tescil Beyannamesi (Noter onaylı - 2 adet)
Anonim Şirket