Kooperatif Genel Kurul
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 
Kooperatif Genel Kurul Tescilinde İstenen Belgeler
 
- Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe
- Bodrum Ticaret Odası Başkanlığı'na dilekçe
- Bakanlık komiser raporu
- 2 adet genel kurul toplantı tutanağı (1 adet asıl,1 adet noter tastasdikli)
- 2 adet gündem
- 2 adet hazirun cetveli
 
 
Seçim varsa:
- 1 adet yönetim kurulu kararı (T.Sicili Müdürlüğünce onaylanacak)
- Kooperatif ünvanı altında tescil beyanı (T.Sicili Müdürlüğü veya Noter taraından onaylı)
 
Not : Lütfen dikkatlice okuyunuz.
 
1. Ticaret sicil memurluğuna verilecek belgelerin tamamı asıl olacak,
2. Karar defterinden çıkarılacak olan suretler daktilo edilmiş şekli ile notere tasdik ettirilecek,
3. Posta ile gönderilecek evraklar işleme konulamaz.
 
Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Kooperatif