Kooperatif Genel Kurul
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 
Kooperatif Genel Kurul Tescilinde İstenen Belgeler
 
- Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe
- Bodrum Ticaret Odası Başkanlığı'na dilekçe
- Bakanlık komiser raporu
- 2 adet genel kurul toplantı tutanağı (1 adet asıl,1 adet noter tastasdikli)
- 2 adet gündem
- 2 adet hazirun cetveli
 
 
Seçim varsa:
- 1 adet yönetim kurulu kararı (T.Sicili Müdürlüğünce onaylanacak)
- Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.(1 adet asıl)

Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.(4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

 
Not : Lütfen dikkatlice okuyunuz.
 
1. Ticaret sicil memurluğuna verilecek belgelerin tamamı asıl olacak,
2. Karar defterinden çıkarılacak olan suretler daktilo edilmiş şekli ile notere tasdik ettirilecek,
3. Posta ile gönderilecek evraklar işleme konulamaz.
 
Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Kooperatif