A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan

ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI, ADRES, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe,
2- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
3- Yönetim kurulu kararı2 adet noter onaylı)

4- Şube unvanı altında şube müdürüne düzenlenmiş Tescil Beyannamesi ((T.Sicili Müdürlüğünce veya Noter tarafından onaylı 1 adet)

Şube