Kooperatif Merkez Nakli
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

- Dilekçe  (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli)

- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

- Merkez nakli için T.S.T. 111. Mad.(süresi 1 ay)  göre sicil memurluğundan alınan belge
- Oda kaydı için kira kontratı fot.
- Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi 1 adet
- 2 adet M.nakli ile ilgili noter tasdikli ortaklar/yönetim kurulu kararı
- 2 adet tadil tasarısı
- 2 adet imza sirküleri

Not: Kararlarda  T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
 
Not: Tescil süresi 1 aydır.

Kooperatif