A.Ş. Şube Kapanışı

Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/

 

ŞUBE KAPANIŞ

1-Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten

 

imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

 

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

3-2 adet noter tasdikli şube kapanışı ile ilgili yönetim kurulu kararı

Anonim Şirket