A.Ş. Sigorta Acenteliği ve Feshi
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
https://mersis.gtb.gov.tr/
 

A.Ş. Yeni Sigorta Acenteliği Tescili :

 

Anonim şirketin Yeni bir acentelik sözleşmesinin tescili halinde memurluğumuza tevdi edilecek evrakların listesi

 
1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

            - Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına 

3- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi)Acentelik vekalletnamesi.

4- Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

 

Şirketin Yeni Acentelik vekaletnamesinin tescil edilebilmesi acenteliğini sürdürdüğü şirket ile yaptıkları sözleşmede aksine bir hüküm olmaması gerekmektedir. Eğer var ise yazılı muvafakat alınması gerekmektedir.

 

 


A.Ş. Sigorta Acenteliği Feshi :

 

Anonim şirketin acentelik sözleşmesini fesh etmesi halinde 

 

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

            - Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2- Dilekçe Ticaret Odası Başkanlığına (Ticaret Siciline Yazılan Dilekçe içeriğine uygun yazılabilir)

2- (1 adet noter onaylı-1 adet fotokopi) Noter Onaylı Acentelik fesihnamesi

 

 

Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Anonim Şirket