İlhan ERSAN
Güçlü Bir Bodrum Ekonomisi
02 Temmuz 2018 Pazartesi

Bodrum Ticaret Odası Eylül ayından bu yana tüm kurullarımız ve birimlerimizle birlikte yeni binamızda hizmet vermektedir. Üyelerimiz ve kamuoyu tarafından da beğeni gören yeni hizmet binamızda yeni bir şevk ve heyecanla 2018 yılını karşıladık.

Bodrum Ticaret Odası 2018 yılı çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, öncelikle turizmde hedeflenen sonuçlara ulaşmakta doğru teşhis, müşteri memnuniyeti, alternatif turizm alanlarının öneminin bilinciyle stratejik tanıtım faaliyetlerine destek vermektedir.

Başta Bodrum Belediyesi ve Ticaret Odamız destekleriyle kurulan Bodrum Tanıtma Vakfı, ilçe bazında faaliyet gösteren önemli bir kurumsal yapı olarak turizmimiz gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yurtiçinde odamız öncülüğünde gerçekleştirilen fuarlara katılım, yurtdışında ise Bodrum Tanıtma Vakfı'nın çalışmalarıyla Bodrum'un tanıtılması ve sürekli gündemde tutulması ana hedeflerimizdendir.

Tanıtım faaliyetleri salt fuar katılımlarıyla yürütülmüyor, değişen ve sürekli yenilenen iletişim kanallarını kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmak izlediğimiz diğer bir strateji.

Sonuç olarak Bodrum için bir araya gelmiş ve sizler tarafından seçilmiş kurumlar olarak bizler, sürdürülebilir turizm, daha çok kaliteli turist ve ayakları yere sağlam basan güçlü bir Bodrum ekonomisi için çaba harcıyoruz. Pek çok faaliyetimiz Bodrum"da turizmin çeşitlendirilerek pazarlanması yönünde yürütüldüğünden Mavi Dergimizin bu sayısında sizler için “Düğün Turizmi”ni ele aldık.

Turizm sezonumuzun başladığı bu süreçte okulların kapanması ve tamamlanan seçimlerden sonra sezonumuz hareketlenmeye başlayacaktır.

2018 turizm sezonumuzun Bodrumumuz, üyelerimiz ve ülkemiz için huzurlu ve bereketli geçmesini dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle,


İlhan ERSAN
Meclis Başkanı