İlhan ERSAN
2014 Değerlendirmesi
06 Ocak 2015 Salı

TOBB
Değerli Üyelerimiz,Sevgili Bodrumlular,

Mavi Dergisi'nin bu ay 72.sayısı ile sizlerin karşısındayız.2014 yılının bu son sayısında,dergimizin her geçen gün daha çok beğeni kazandığını görmek bizleri mutlu ediyor.

Siyasi hareketliliğin ağırlık kazandığı,iki önemli seçim yaşadığımız,ticari hayatımızda ise artık kanıksadığımız belirsizliklerin sürdüğü 2014 yılını geride bıraktık.Bölgemizde öne çıkan konuları ve Odamız çalışmalarını sizlere daha önceki yayınlarımızda kapsamlıca aktarmaya çalıştım.Bu ay üst kuruluşumuz olan,Türkiye'de özel sektörün bir araya gelmesi ve sorunlarını dile getirip çözüm arayışları geliştirmekte baş rolü üstlenen TOBB'nin (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) yapısından ve ulusal-uluslararası etkinliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum.

TOBB Anayasa'nın 135.Maddesinde belirlenen çerçeve içerisinde idari,temsili,ve istişari birçok fonksiyonlar üstlenmiş kamu tüzel kişiliğine sahip meslek üst kuruluşu olarak,Türk özel sektörünün en üst düzeydeki tek yasal temsilcisidir.TOBB'nin 5590 sayılı kuruluş kanunu ,bugün 18 Mayıs 2004 tarih ve 5174 sayılı TOBB Kanunu olarak uygulanmaktadır.TOBB'ne bağlı 365 oda ve borsanın tümü bu yasa çerçevesinde kurulmuş olup faaliyetlerini yine bu yasaya göre yürütmektedir.Ülke çapında tüm sektörlerde 1 milyon 400 binin üzerinde kayıtlı üyesi ile Türkiye'nin dış satımının %100'ünü gerçekleştiren TOBB,yasal yetkileri kapsamında 18 ayrı kamu hizmeti vermekte olup ulusal ve uluslararası birçok çalışmanında yürütücüsüdür.Odalar ve Borsalar Birliği ülkemizde özel sektör ve ekonomiye ilişkin birçok grubun ve çalışmanın başkanlığını yürütürken, uluslararası platformda da ülkemizi en üst düzeyde temsil etmektedir.Bunlardan bazıları; B-20 Başkanlığı,Avrupa Odalar Birliği Başkan yardımcılığı,Milletlerarası Ticaret Odaları Milli Komitesi Başlanlığı,İslam Ticaret,Sanayi ve Tarım Odaları Başkan Vekilliği,Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan Yardımcılığı olarak sıralanabilir.

TOBB'a bağlı Odalarımızın asli görevleri ise,bölgelerinde ekonomik ve ticari hayatı yönlendiren ve öncülük eden çalışmaları desteklemek veya öncülük etmek,meslek ahlakı ve dayanışması içinde ticaret ve kamu yararına uygun olarak gelişimin önünü açmak,temsil ettiği grubun gelişimi için tüm gerekli çalışmayı yürütmek olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda Odamız,Bodrum'un ticari ve sosyo-ekonomik yapısının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için birçok çalışmaya liderlik etmekte ve yürütmektedir.Özellikle Bodrum'un değişken ekonomik yapısı içerisinde işletmelerimizin rekabet gücünün arttırılması ve uzun süreli ticari hayatları için çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.

2015'in  tüm ülke ve dünyaya öncelikle barış getirmesini temenni eder,üyelerimizin ekonomik anlamda daha çok kazanacağı bir yıl olmasını dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle,
İlhan ERSAN
Meclis Başkanı