İlhan ERSAN
Güçlü Bir Bodrum Ekonomisi
30 Mart 2018 Cuma

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Bodrumlular,

Bodrum Ticaret Odası olarak Eylül ayından bu yana tüm kurullarımız ve birimlerimizle birlikte yeni binamızda hizmet vermektedir.

Üyelerimiz ve kamuoyu tarafından da beğeni gören yeni hizmet binamızda yeni bir şevk ve heyecanla 2018 yılını karşıladık.

Bodrum Ticaret Odası 2018 yılı çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, öncelikle turizmde hedeflenen sonuçlara ulaşmakta doğru teşhis, müşteri memnuniyeti, alternatif turizm alanlarının öneminin bilinciyle stratejik tanıtım faaliyetlerine destek vermektedir.

Başta Bodrum Belediyesi ve Ticaret Odamız destekleriyle kurulan Bodrum Tanıtma Vakfı, ilçe bazında faaliyet gösteren önemli bir kurumsal yapı olarak turizmimiz gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Yurtiçinde odamız öncülüğünde gerçekleştirilen fuarlara katılım, yurtdışında ise Bodrum Tanıtma Vakfı"nın çalışmalarıyla Bodrum"un tanıtılması ve sürekli gündemde tutulması ana hedeflerimizdendir.

Tanıtım faaliyetleri salt fuar katılımlarıyla yürütülmüyor, değişen ve sürekli yenilenen iletişim kanallarını kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmak izlediğimiz diğer bir strateji.

Sonuç olarak Bodrum için bir araya gelmiş ve sizler tarafından seçilmiş kurumlar olarak bizler, sürdürülebilir turizm, daha çok kaliteli turist ve ayakları yere sağlam basan güçlü bir Bodrum ekonomisi için çaba harcıyoruz.

2017 yılı itibariyle Odamız planlı bir dönemini daha tamamladı. Yeni dönemde yeni değerlerle Odamız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına hazırlanıyor.

Planlı çalışma ve bunun hizmet kalitesine sağladığı artışı hep beraber gözlemledik. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Saygı ve Sevgilerimle,

 

İlhan ERSAN

Meclis Başkanı