Muğla Yatırım Destek Ofisi

GEKA bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisi, Bulunduğu illerde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini tek elden takip ve koordine eder, yatırımları izler.

Yatırım Destek Ofisinin görevleri şöyledir;

·         Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verir. Ancak izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için mevzuat gereği alınan mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

·         Bölgede yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

·         Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar.

·         Bölge’de kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarınca ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine eder ve destekler.

·         Yatırım danışmanlığı görevi kapsamında gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen çeşitli bilgi taleplerine cevap verir.

·         Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler organize eder.

·         Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği dahilinde ildeki yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirler ve uygular.

İletişim ve bilgi için;

Şeyh Mahallesi Turgutreis Caddesi

Belediye Kapalı Otoparkı Kat: 1 MUĞLA

Telefon : +90 252 213 17 92, +90 252 213 17 93

Faks : +90 252 213 17 82

mugla@geka.org.tr

 

Girişimci Rehberi