Sanayi Tescili

17 Nisan 1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile bir maddenin kısmen veya tamamen değiştirilmesi suretiyle devamlı ve seri halinde imal ve istihsal eden işletmeler “Sanayi İşletmesi” sayılır ve bu işletmelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Siciline kayıt olması mecburidir.

Sanayi siciline kayıt yaptırmak için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gereklidir.

Sanayi Siciline Kayıt Olmanın Yararları

Sanayi Siciline kaydolan işletmeler;

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine göre elektrik kullanımında indirimli sanayi tarifnamesine tabi olurlar.
• Eximbank ihracat kredilerinden öncelikle ve daha düşük faizle yararlanırlar.
• Ürettikleri mamulü ihraç ettiklerinde KDV ödemezler.
• Kamu alımlarında yerli imalatçı olarak ilgili kamu kurumlarına teklif mektubu istenmesi için adresleri verilir.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

1- Sanayi Sicil Beyannamesi

Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.(Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden ve www.sanayi.gov.tr web sayfasından temin edilebilmektedir.)

2- Yıllık İşletme Cetveli

Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. En son bitmiş yıla ait bilgiler doldurulacaktır. (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden ve www.sanayi.gov.tr web sayfasından temin edilebilmektedir.)
             
3- Kapasite Raporu

Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince  (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile  sona ermemiş olan kapasite raporunun TOBB ve tanzim eden oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca (TESK) tasdikli işyeri durum belgesi  (kapasite raporu) nın konfederasyon veya faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkarlar Derneklerince tasdikli örneği. Tasdik edilmiş kapasite raporu fotokopileri üzerindeki  tasdik tarihi, altı aydan eski olmayacaktır. Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste göndereceklerdir.

4- Ticaret Sicil Gazetesi

İşletmenin kuruluşuna ve ünvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil  Gazetesi'nin  fotokopisi, Resmi Sektör işletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesi şart değildir.

5-Kira Sözleşmesi

Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi.

TOBB

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Telefon: 0312 - 218 24 21 – 22 – 23 – 32

Faks: 0312 -218 24 09

E-posta: sanayi@tobb.org.tr

 

http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php

Girişimci Rehberi