CE İşareti

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu"Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

 CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

 CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE " baş harflerinden oluşur:

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan,

·         Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,

·         Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,

·         Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,

CE işareti taşıması gerekmektedir.

' CE '' İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ

·         Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.

·         Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.

·         Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.

·         Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir.

Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir .Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

Detaylı Bilgi için aşağıdaki sayfaları tıklayabilirsiniz.

http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/12/98/ce-isareti.aspx

http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/12/108/ce-isareti-gerektiren-yonetmelikler.aspx

Girişimci Rehberi