Finansal Kiralama (Leasing)

Leasing (finansal kiralama) bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak, belirli bir kira karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan çağdaş bir finansman yöntemidir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Ülkemizde ve dünyada giderek daha önemli bir yatırım finansmanı yöntemi haline gelen leasing, bir malın öz kaynak ya da kredi kullanarak satın alınması yerine, bir leasing şirketi tarafından satın alınarak yatırımcıya kiralanması, kira süresinin sonunda ise sembolik bir bedel karşılığı yatırımcıya satılması anlamına gelmektedir.

Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.

Leasing'de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.

Finansal Kiralama Türleri Nelerdir?

• Yurtiçi Kiralama; ihtiyaç duyulan yatırım malının, Türkiye´den veya dünyanın herhangi bir yerinden leasing şirketi tarafında satın alınarak kiralanmasıdır. Yurtiçi Kiralama Sözleşmesinde iki tarafta yurt içindedir.

• Uluslararası Kiralama; herhangi bir yatırım malının, yurtdışında yerleşik bir leasing şirketi tarafından satın alınarak kiralanmasıdır. Bu tür işlemlerde Türkiye´deki leasing şirketi aracılık işlevini görmektedir.

• Satışa Yardımcı Kiralama; leasing şirketlerinin, pazar paylarını artırmak amacıyla müşterilerine yeni finansman alternatifi sunmak isteyen satıcı ve üretici firmalara verdiği bir hizmettir. Satıcı firma, peşin ve vadeli satış önerilerinin yanı sıra leasing şirketinden almış olduğu kiralama opsiyonunu da müşterisine önerebilir.

• Satış ve Geriye Kiralama; yalnızca yeni bir yatırıma başlarken değil, nakit girişine ihtiyaç duyulduğunda da leasing şirketi devreye girebilir. Bu durumda leasing şirketi işletmenin satmak istediği yatırım mallarını satın alarak karşılığını nakit olarak öder. İşletme, belirlenen kirayı ödeyerek malı kullanmaya devam eder. Kira döneminin sonunda ise sembolik bir bedel karşılığında malın mülkiyetine yeniden sahip olur.

Leasing konusu mallar;

·         Tıbbi Cihazlar

·         Bilgisayarlar ve Diğer Bilgi İşlem Üniteleri

·         Santrallar ve haberleşme cihazları

·         Enerji tesisleri

·         Kara Nakil Vasıtaları

·         Hava Taşıma Araçları

·         Kuru Yük Gemileri, Tanker ve Diğer Deniz Taşıtları

·         İnşaat Makinaları, Vinçler, İş Makinaları

·         Matbaa makinaları

·         Her Türlü Tezgah ve Üretim Makinaları

·         Tekstil makinaları

·         Komple Fabrikalar

·         Komple Hastane, Otel ve Büro donanımları 

Leasing´in Avantajları Nelerdir?

·         Yatırımlara %100 finansman sağlar

·         Özkaynakları tüketmez.

·         ‘kazandıkça ödeme´ ilkesi doğrultusunda yatırımınız kendini finanse eder.

·         İstikrarlı bir finansman yönetimidir.

·         Pasif hanesinde borç olarak gözükmez.

·         KDV avantajı sağlar.

·         Finansal kiralama ödemeleri vergi avantajı sağlar.

·         Maliyet açısından leasing banka kredisinden daha avantajldır.

·         Leasing´e konu olan ekipman teminat olarak değerlendirilebilir.

·         Orta vadeli bir finansman yöntemidir.

·         Sözleşme sonunda ekipman sembolik bir bedelle kiracıya devredilir.

·         İflas durumunda leasing´e konu ekipman iflas masası dışında kalır.

·         Teşvik avantajı sağlar.

Finansal kiralama şirketleri ile ilgili yasal düzenleme 28.06.1985 tarih ve 18795 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3226 sayılı kanunla gelmiştir. Şu an mevcut güncel yasal düzenleme 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile düzenlenen ve belirlenen koşullar çerçevesinde yürütülmektedir.

FİNANSAL KİRALAMA DERNEĞİ

Nispetiye Cad. Levent İş Merkezi No:6 Kat. 2, 34300

(0212) 284 5310
www.fider.org.tr       
fider@fider.org.tr

Girişimci Rehberi