Akreditasyon

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye´nin ulusal akreditasyon kurumu TÜRKAK, 2001 yılının ikinci yarısından itibaren çalışmalarına başlamıştır. TS-EN-45012 uygunluk değerlendirmesi standardına göre akredite olmak isteyen sistem belgelendirme kuruluşları ve TS-EN-45011 standardına göre akredite olmak isteyen ürün belgelendirme kuruluşları TURKAK´ a başvurmalıdır.

Akreditasyon Başvuruları aşağıdaki başlıklar altında yürütülmektedir.

·         LABORATUVAR (Her türlü Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı)

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Laboratuar.aspx

·         ÜRÜN (Ürün Belgelendirmesi yapan kuruluşlar)

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Urun.aspx

·         MUAYENE ( Muayene yapan kuruluşlar)

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Muayene.aspx

·         SİSTEM (Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan kuruluşlar)

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Sistem.aspx

·         PERSONEL (Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşların Akreditasyon başvurusunda gerekli belge ve bilgiler)

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Personel.aspx

Detaylı Bilgi ve İletişim İçin;

TÜRKAK


Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 312 410 82 00

Faks:+90 312 410 83 00

Girişimci Rehberi