Türk Gıda Kodeksi

16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 560 sayılı KHK kapsamında düzenlenen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğin amacı; üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirlemektir. Yönetmelik gıdaların kalite ve hijyenle ilgili özelliklerini, katkı maddelerini, aroma maddelerini, pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarını, gıda bulaşanlarını, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma kurallarını, numune alma ve analiz metodlarını kapsar.

Mevcut yönetmelik ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde güncellenerek revize edilmektedir.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri Kapsamına Giren Gıdalar;

• Renklendiriciler
• Aroma Maddelerinin Kullanımı Nedeniyle Gıdalarda Bulunabilen Maddelerin Kabul Edilebilir En Yüksek Değerleri
• Yapay Aroma Maddeleri
• Aroma Maddelerinin Üretiminde kullanılan Çözücüler-Taşıyıcılar-Katkı Maddeleri
• Mikrobiyal Toksinler
• Metal ve Metaloidler
• Yabancı Madde ve Bileşikler
• Pestisit Kalıntı Limitleri
• Veteriner Hekimlikte Kullanılan İlaçlar İçin Kabul Edilen Tolerans Düzeyleri
• Besin Ögelerinin Etikette Bildirilmesi
• Beslenme Referans Değerleri
• Besin Ögeleri İle İlgili Beyan Tablosu
• Gıda Maddelerinin Net Miktarlarına Ait Tolerans Değerleri
• Alçak ve Yüksek Dansite Polietilen İle İlgili Teknik Özellikler
• Stirenın Polimerizasyonu İle Elde Edilen Polistiren ve Stirenbutadien Kauçukları İle İlgili Teknik Özellikler
• Polipropilen İle İlgili Teknik Özellikler
• Akrilonitril-Butadien-Stiren Polimerleri İle İlgili Teknik Özellikler
• Melamin Formaldehit-Üre Formaldehit Dökümler İle İlgili Teknik Özellikler
• Doymamış Poliester Reçineleri İle İlgili Teknik Özellikler
• Yiyecek Maddeleriyle Temasta Kullanılan Asetal Reçineler İle İlgili Teknik Özellikler
• Gıda Maddeleriyle Temasta Kullanılan Poliviniliden Klorür Reçineleri İle İlgili Teknik Özellikler
• Reçinesel Ve Polimerik Kaplamalar İle İlgili Teknik Özellikler
• Polietilen Ftalat Polimerleri İle İlgili Teknik Özellikler
• Polivinil Klorurler İle İlgili Teknik Özellikler
• Polikarbonatlar İle İlgili Teknik Özellikler
• Poliamitler İle İlgili Teknik Özellikler
• Plastiklerde Kullanılacak Boyar Maddeler İle İlgili Teknik Özellikler
• Üretim Yerlerinden Numune Alma Planı 1
• Üretim Yerlerinden Numune Alma Planı 2
Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri
• Alkolsüz İçecekler Tebliği
• Baharat Tebliği
• Bal Tebliği
• Bebek Mamaları - Bebek Formülleri Tebliği
• Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği
• Devam Mamaları - Devam Formülleri Tebliği
• Ekmek ve Çeşitleri Tebliği
• Et Ürünleri Tebliği
• Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği
• Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliği
• Pirinç Tebliği
• Sakız Tebliği
• Şeker Tebliği
• Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği
• Buğday Unu Tebliği
• Yemeklik Tuz Tebliği
• Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Hakkında Tebliğ
• Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliğ

http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Turk-Gida-Kodeksi

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Menu/2/Faaliyetlerimiz

Ayrıntılı Bilgi için:

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 4-5-6-7.kat Lodumlu / ANKARA

Telefon : 0 312 287 33 60 (10 hat)

Faks : 0 312 258 76 93

E-Posta : tarimbilgi@tarim.gov.tr

Girişimci Rehberi