BODTO Kurumsal Yönetim Sistemi

Kurumsallaşmanın temellerini 2005 yılında atan Odamız ISO 9001:2000 KYS Belgesini 2006 yılında almıştır. Böylece KALİTE yolcuğuna başlamış olan BODTO’nun TSE, TÜRK LOYDU ve TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından sürekli denetimlerle geliştirdiği sistemi bölgesindeki diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmuştur.

%100 üye memnuniyeti ile yola çıkan Odamızın amacı sunduğu kaliteli hizmetin etkinliğini arttırmak, ileri üye ve müşteri memnuniyetini sağlamak, dış paydaşlarıyla yönetişim kavramı içinde birlikte çalışmak ve çalışanlarıyla birlikte topyekûn memnuniyeti sağlamaktır.

Muğla İli Odaları içinde ilk “Kalite Belgesini” alan BODTO ISO 9001: 2000 KYS Standardının revizyonlarını takip ederek ISO 9001: 2015 KYS Belgesi ile sistemini güncelleyerek çalışmalarını sürdürmüştür.

Bugün ise Odamız çekirdeğinde ISO 9001’in en son versiyonu olan ISO 9001:2015 KYS Standartları gereklerini içeren bir Kurumsal Yönetim Sistemiyle Muğla İli içinde yine ilk olan bir kuruluştur.

BODTO KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ Dokümantasyonu: ISO 9001: 2015 KYS Dokümantasyonuna Entegre edilmiş ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Stratejik Planlama gerekleri, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve diğer TOBB Akreditasyon gerekleri ile bütünleşik tek bir Sistem Dokümantasyonu elde edilerek hazırlamıştır. Böylelikle BODTO’da son iki yıldır sürdürülen SÜREÇ YÖNETİMİ uygulamaları ve dokümantasyonu güçlendirilmiştir. Böylece Odamızda Fonksiyonel Yönetim Sistemi içinde Organizasyon Şeması güncellenerek organizasyondaki dikey ilişkiye ilave yatay ilişki olarak süreçler yeniden tanımlanmıştır. Böylece önce altı adet Temel Süreç ve bunların Alt Süreçleri iş akışları ile birlikte dokümante edilmiş olup sonrasında bu altı süreç arasında ilişkiler dikkate alınarak sekiz adet BODTO ORTAK SÜRECİ tanımlanmış ve uygulamaya sokulmuştur.

Daha sonra sistem içinde alınan acil durum, bilgi güvenliği ve yönetimi ile risk analizleri dokümantasyonun personel eğitimleri ile öğrenilmeye başlanması ISO 9001: 2015’in olmazsa olmaz şartı “Risk Tabanlı Süreç Yönetimi” sağlanmaya başlanmıştır.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bu yeni versiyon aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:

1-    Kapsam

2-    Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar

3-    Terimler ve tarifler

4-    Kuruluşun içeriği

5-    Liderlik

6-    Planlama

7-    Destek

8-    Operasyon

9-    Performans değerlendirme

10-  İyileştirme

Yüksek Seviye’ye getirilen Standart diğer Standartlar ve kurum gereklerine entegre edilir hale getirilmiştir. En önemli özelliklerden biri Risk tabanlı SÜREÇ YÖNETİMİ olup, risklerden nasıl kaçınılacağı ve nasıl azaltılacağı temel alınmıştır. Böylelikle Süreç uygulamaları esasında Risk Yönetim Sistemi de kurulmalıdır. Kısaca; önleyici faaliyetler yerini bu yeni kavrama bırakmıştır. Yine bu sistemde Liderlik kavramı güçlendirilmiş olup, Yönetim Temsilcisi kaldırılarak kurum Stratejileri, Politikaları ve Hedefleri ile dokümante edilerek herkes tarafından öğrenilen ve uygulanan bir liderlik kavramı oluşmuştur. Bu doğrultuda Kalite El Kitabı yazma zorunluluğu da kaldırılmış onun yerine kurumsal olarak hazırlanan Stratejik Planlar, El Kitapları ve benzerleri uygulamaya sokularak birçok dokümanın birkaç yerde ayrı ayrı hazırlanması önlenerek uygulanabilirlik arttırılmıştır. Yeni Standartlarda kurum iç ve dış çevresi ve paydaşlarla çalışma yani “Yönetişim” kavramı ile onların beklentilerinin öğrenilmesi yeni bir boyut olarak ortaya konulmaktadır. Yine bu standart da “BİLGİ YÖNETİMİ” önemsenmiş, kalite kayıtlarından ziyade süreçlerin ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşma ve kullanımı öne çıkarılmıştır.

2005 yılında başlayan kalite yolculuğundan günümüze kadar BODTO her yıl yapılan denetimlerden başarı ile çıkarak TOBB’nin “ A “ sınıfı Akredite Odası olma unvanını almıştır.

BODTO Kurumsal Yönetim Sistemi ile dinamik takım ruhu ve yenilikçi yaklaşımları ile ilklerin Odası olmaya devam edecektir.

Bu sistemlerle kurumsallaşmasını geliştiren BODTO artık 2018-2023 Stratejik Planı ile Cumhuriyetimizin 100.Yılında hedeflerini oluşturabilmiş yöresindeki ilk kuruluş olmuştur.

BODTO