Kalite Akreditasyon

Oda / Borsa Akreditasyon Sistemi

Odaların iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını,  Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan TOBB tarafından Akreditasyon Sistemi oluşturulmuştur.  Bu sistem 2001 yılında ( Akreditasyon Sistemi, Türk Oda/Borsa Geliştirme Projesi TOGP I), EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak kurulmuştur. Bu kalite sistemi sayesinde, Türk Oda/Borsalarının genel performansı ve organizasyonlarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik açık ve net bir yol gösterilmektedir.

2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile desteklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında Borsalarımızın da sisteme dâhil edilmesiyle genişleyerek Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi haline dönüşmüştür. Oda/Borsalarımızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsalarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir.

Akredite Oda/Borsa Nedir?

Akreditasyon Sürecine başlayan Oda/Borsalar; Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslararası Ticaret, Borsacılık Faaliyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden bağımsız denetçi kuruluşlarca denetlenerek akreditasyon statüsü kazanırlar.

 

 

Akredite Oda/Borsalar da söz konusu kriterlerden her üç yılda bir yeniden denetlenerek sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma noktasında performans ölçümüne tabi tutulurlar. Akreditasyon değerlendirmesi sonucunda alınan puanlara göre A-B ve C kategorisi olarak Odalar TOBB ve Türk Loydu tarafından yapılan denetimler sonucunda Akredite edilmektedir.

Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu 24 Oda/Borsa akreditasyon statüsü kazanırken, daha önce akredite olmuş 52 Oda ve Borsa da akreditasyon belgesini yeniledi. Böylece, Akredite Oda/Borsa sayısı 250'ye ulaşmış oldu. 2017 yılı çalışma planı çerçevesinde ise 28 Oda/Borsanın da akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır. 2018 ve 2019 da da Odaların Akredite edilmeleri sürmektedir.

 

 

BODTO Akredite Oda Belgesini A Kategorisinde Yeniledi. 

 

T.C Bodrum Ticaret Odası, İngiltere Odalar Birliği tarafından sistemi denetlenmiş, Akreditasyon çalışmaları sırasında hizmetleri referans alınan Ticaret Odalarından biridir.

BODTO, 2007 yılında IV. Dönemde başladığı Akreditasyon Yolculuğunda, Muğla İlinde Akredite Olan İlk, Ege Bölgesindeki 3. ülke genelinde ise 41. Akredite olan Odadır. 2013 yılında ise “A” kategorisinde akreditasyonunu tamamlayan ülke genelindeki 25 Oda arasına girmiştir.

2016 yılından beri BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde kurumsallaşmasını sürdürmüş ve 2018-2023 Stratejik Planında 100.Yılında hedeflerini belirlemiş bir kurum olmuştur.

BODTO 2006 Yılında Başladığı Kalite Yolculuğuna Devam Ediyor.

BODTO çalışmalarıyla 2006 yılında ISO 9001:2000 KYS Belgesini, 2009 yılında ise ISO 9001:2008 KYS Belgesini alan Muğla'daki ilk Oda olurken, Mayıs 2007 yılında TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında gereklilikleri yerine getirerek “Akredite Oda” unvanı almaya hak kazanmıştır.

 

 

2013 yılında ise standardın yeni gereklerine göre  “A Kategorisi” olan BODTO son akreditasyon belge yenileme denetimini 2016 Aralık ayında tamamlamış ve yine  “A Sınıfı Akredite Oda” olarak belgesini üçüncü defa yenilemeye hak kazanmıştır.

 

 

Akreditasyon gerekleri olarak Süreç Yönetimini hayata geçiren kurumumuz “ BODTO Ortak Süreçleri” uygulamalarını başlatmış ilk Odalardan biridir. Kurumsallaşmasını her yıl daha da güçlendiren ve belgelerini başarılı şekilde devam ettiren BODTO, Bodrum ve Bölgemizin ticari, sosyo-ekonomik yaşamının planlanması ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

 


Dosyayı indirmek için üzerine tıklayınız. (JPG)

 
Dosyayı indirmek için üzerine tıklayınız. (JPG)

 
 
BODTO