Tarihçe

Bodrum ticaret odası, BODTO, Mahmut Serdar Kocadon, Hüseyin Nail Sağat, Adem Güner Yönetim Kurulu, arge: ompire ömer yüksek

 

Bodrum Ticaret Odası 27.05.1977 yılında Bodrumlu tüccarların biraraya gelmesiyle kurulmuştur.

 

Kuruluş yıllarında Ticaret Sicil işlemleri Milas’ta yapılırken, 1980 yılında T.C. Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle ve kanunun gerekliliği olarak Ticaret Sicil Memurluğu Odamız bünyesine alınmıştır.

 

İlk yıllarında bir personelle 25-30 üyeye hizmet veren Bodrum Ticaret Odası, bugün yürüttüğü başarılı çalışmalar ve hizmetler sonucunda Bodrum’un ticaret hacminin de gelişmesiyle, yaklaşık 6.000 üyeye, 25 personeli ile hizmet veren, kurumsal bir yapıya ulaşmıştır..

 

BODTO’nun ilk hizmet adresi, Bodrum’un ünlü marketlerinden “Bekir Çilek Bakkaliyesinin üst katı, bunu takip eden yıllarda ise Belediye Pasajı ve Belediye Gıda Çarşısında hizmet verilmiştir. 1996 yılında ise hazineye ait Yokuşbaşı Mahallesinde 600 m2’lik taşınmaz satın alınmasıyla yeni hizmet binasının temellerini atan Bodrum Ticaret Odası 1998 yılının Ağustos ayında kendi binasından hizmet vermeye başlamıştır. BODTO, daha kaliteli ve kurumsal hizmet verebilmek amacıyla,18 Eylül 2017'de Konacık Mahallesinde bulunan 1.801 m2’lik alan üzerine kurulan yeni hizmet binasına taşınmıştır.  24 Eylül 2017'de yeni hizmet binası açılışı gerçekleşmiştir.

 

42 yılda beş Yönetim Kurulu Başkanı,  7 Meclis Başkanı değiştiren Bodrum Ticaret Odası, son dönemde yaptığı çalışmalarla birçok ilke imza atmıştır. Bodrum Ticaret Odası çalışmalarıyla 2006 yılında ISO 9001:2000 Kalite Belgesini alan Muğla’daki ilk Oda olurken, Mayıs 2007 yılında TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında gereklilikleri yerine getiren Akredite Oda unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu tarihlerden bu yana bu belgelerini başarılı şekilde devam ettiren Odamız, başta Bodrum ve Bölgemizin ticari, sosyo-ekonomik yaşamının planlanması ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Odamızın “İLK”leri şöyledir;

 

1.    Muğla İl Genelinde Kalite Çalışmaları İlk Başlatan Oda Olmuştur (2006)

2.    Muğla İlinde İlk Akredite Olan Oda, Ege Bölgesinde İse Üçüncü Odadır (2007)

3.    Bodrum’da Geka’dan İlk Proje Desteği Alan Kurumdur (2010)

4.    Bodrum’da En Çok Proje Desteği Alan Kurum Olmuştur (2010-2013)

5.    Bodrum’da Stratejik Planlama Yapan İlk Kurumdur(2010)

6.    KGF’nin Açıldığı 3. İlçe Olmuştur (2012)

7.    Özel İstihdam Bürosu Olan İlk Odadır (2007)

8.    Vize Ofisi Açan İlk Odadır (2012)

9.    Düzenli Dergi Çıkaran İlk Oda-Diğer Odalara Örnek Olmuştur (2005)

10.  İlk Tahsis Ve İhtisas Komisyonları Kuran Oda –TOBB’a Örnek Olmuştur (2009)

11.  Muğla Ortak Odaları Toplantısını İlk BODTO Başlatmıştır- TOBB’a Örnek Olmuştur (2006)

12.  İlk Deniz Temizliği Projesi (Diğer Odaları Da Dahil Ederek) Başlatmıştır (2005)

13.  İngiliz Ticaret Odaları Tarafından Denetlenen İlk Odadır (2009)

14.  Rodos Ve Kos İle İlk Teması Kurmuştur (2005)

15.  Muğla Odaları İle Adalarda İlk Fuar Organizasyonu Yapmıştır (2006)

16.  Muğla Ortak Vergi Ödül Töreni İlk Kez BODTO Tarafından Organize Edilerek TOBB’a Örnek Olmuştur (2007)

17.  Sınavlarda (Lys-Ygs) Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni Düzenlenmeye Başlamıştır (2008)

18.  İlk Bölge Genelini Kapsayan İşyeri Envanter Çalışması Yaptırmıştır (2006)

19.  Üyeleri İçin İndirimli İşyeri Uygulaması Başlatmıştır (2006)

20.  DEİK Oda Temsilciliği Alan Muğla İlindeki İlk İlçe Odası, Ülke Genelinde İse 3. Oda Olmuştur (2009)

21.  Türkiye’nin İlk 10 Küme Projesi-İlçe Düzeyindeki İlk Kümelenme Çalışması Başlatmıştır (2007-2009)

22.  Yat Yarışları İle Yat Fuarını biraraya Getirerek Festival Organize Eden İlk Kurumdur (2011)

23.  Muğla İli Odaları İçinde İlk “A” Kategorisinde Akredite Olan Oda Olmuş (2013) ve Aynı Yıl İçinde Türkiye Genelinde İlk 25 Oda İçinde Yer Almıştır

24.  Muğla İli Odaları İçinde İlk Olarak Stratejik Planını (2014-2017) Kitap Olarak Yayınlamış ve Türkiye Genelinde Dağıtmıştır (2015)

BODTO