Başkan'ın Mesajı

Değerli Üyelerimiz ve Sevgili Bodrumlular,


Tarihi, kültürü, tabiat güzellikleriyle dünyanın en önemli ve en güzel yörelerinden biri olan Bodrum’da sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içindeyim.
        
Bu değerleriyle bir cazibe merkezi olan Bodrum özellikle son yıllarda hem nüfusu hem de ticari hacmiyle çok hızlı gelişmekte, büyümektedir.

1970’li yıllardan önce tarım ve ticaret yapılan Bodrum, turizmle tanışmasıyla, konaklama, yeme-içme eğlence, inşaat, gıda, yat imalatı ve mavi yolculuk gibi sektörler yoğun olarak gelişim göstermiştir.


Ticarete yön veren işletmelerimizin Bodrum’da ki ilk temsilcilerinden olan Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak, 5174 sayılı kanunun Odalara verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yöremizde doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyan, üyeleriyle birlikte katılımcı yönetişim anlayışı ile ekonomik büyüme sağlayarak çağdaş ve özgün bir yapıya ulaşılmasına yön veren, aynı amaçlarla Türkiye ve Dünya çapında öncü bir "Meslek Kuruluşu" olmayı amaçlamaktayız.

 

Görevde olduğum 2005 yılından bu yana Bodrum Ticaret Odamızı ve Bodrum sosyo-ekonomik hayatını geliştirmek için bir çalışmayı yürüttük. Bundan sonra ise çalışmalarımız yine Bodrum’un bu özgün yapısı ile geleceğini doğru şekilde planlanması için akılcı ve çözüme dayalı faaliyetlerle devam edecektir.

 

Uluslararası bir marka olan Bodrum için gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelmek isteyen kurumumuz Bodrum Yarımadasında buna yaraşır şekilde öncülük yapan yön veren bir meslek örgütü olmayı hedeflemektedir.

 

Bu çerçevede bugüne kadar bizlere destek veren tüm üyelerimize, paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Gelecek dönem çalışmalarımızda da yine üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yürütüleceğimiz çalışmalarda ortak akıl ve bilimi kullanmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

 

Bölgemizin tüm sektörlerinde öncü, yenilikçi ve geçmişe yönelik taşıyıcı olması temennisi ile..

 

Sevgi ve saygılarımla,

MAHMUT SERDAR KOCADON
Yönetim Kurulu Başkanı


BODTO