BODTO Haberleri
ODA AİDAT BORÇLARINA 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA İMKANI
Değerli Üyelerimiz,
07.12.2020 14:38

Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca:

 

  • Üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan geçmiş yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

  • Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

  • Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar EK-1’de sunulan dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

  • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 31 MART 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi : 31 AĞUSTOS 2021) ödemesi gerekmektedir.

  • Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

  • Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

  • Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Oda veznesinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

  • Yapılandırma başvuruları https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

  • Başvuru dilekçelerini imzalı ve kaşeli olarak  irfanbaydak@bodto.org.tr adresine e-posta olarak ya da 0554 341 0636 no.lu WhatsApp hattımızada gönderebilirsiniz.