ODA AİDAT BORÇLARINA 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA İMKANI

Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca:

 

  • Üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan geçmiş yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

  • Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

  • Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar EK-1’de sunulan dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

  • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 31 MART 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi : 31 AĞUSTOS 2021) ödemesi gerekmektedir.

  • Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

  • Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

  • Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Oda veznesinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

  • Yapılandırma başvuruları https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

  • Başvuru dilekçelerini imzalı ve kaşeli olarak  irfanbaydak@bodto.org.tr adresine e-posta olarak ya da 0554 341 0636 no.lu WhatsApp hattımızada gönderebilirsiniz.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 01.07.2022 tarihinde yazdırılmıştır.