Prof. Dr. Fuat Önder
Yaşam modeli olarak kalite yönetimi
29 Nisan 2022 Cuma

Sevgili Bodrumlular ve Üyelerimiz,

Bodrum Ticaret Odası 2005 yılında başladığı KALİTE yolculuğunda önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, sonra BODTO Entegre Yönetim Sistemi ve son olarak da 2018-2023 Stratejik Plan döneminde BODTO KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİNE kavuşmuştur.

Akreditasyon, hem odamızın kendi kendini dönemsel olarak öz değerlendirmesine hem de kurum dışı bağımsız bir kurul olan TOBB Akreditasyon Kurulu ile denetim hizmeti satın aldığı TÜRK LOYDU tarafından dönemsel değerlendirilmesine olanak veren gönüllü kalite sürecinin bir parçasıdır. Daha sade bir ifade ile kalitenin iyileştirilmesi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu arttıran bir araçtır. Böylece odamızın güvenilirliği ve tanınması sağlanmış olmaktadır. Bu belgelendirme sistemi bir defaya mahsus bir işlem değildir, tam aksine uzun dönemli ve periyodik olarak iç-dış değerlendirmelere dayanır. Bu nedenle 2022 yılın içerisinde Odamız TSE COVİD FREE belgesi ile TSE ISO 9001 KYS belgesi denetimleri ile TOBB Akreditasyon gözetim denetimlerine girecektir.

Odamızın bu yeni sistemi, kurumsal açıdan örgütsel yapıyı dönüştürürken örgütsel kültürü de değiştirerek sürdürmektedir. Uygulanan sistem, zaman geçtikçe yönetim ve çalışanların oluşturduğu organların içindeki davranış modelinde bir değişime yol açmıştır. Böylece Odamızda yaşam modeli olarak kalite yönetimini ön plana çıkarak etkili ve etkin bir kurumsal yapı içerisinde mutlu çalışanlar ile kaliteli hizmet ve proje üretilmesi mümkün olabilmektedir.

BODTO proje ve organizasyonlarını planlarken şu konuları önceleyerek çalışır: Çevrenin Korunması, Yeşil Mutabakat, İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Turizm, Döngüsel Ekonomi, İşin Geleceği, Güvenli Çalışma Ortamı ve Sürdürülebilir Mali Kaynak.

 

BODTO yüzüncü yılı hedefleyen son Stratejik Planından sonra bugünlerde, organları ve tüm çalışanları ile birlikte 2023-2028 Stratejik Planını hazırlamaya başlamıştır. Son yıllarda gelişmekte olan ülke ekonomileri salgınlar ve savaşlar nedeniyle daralmaktadır. Bu nedenle BODTO önceki planında belirlediği sürdürülebilirlik vizyonunu, Bodrum’da kurulmuş olan turizm, inşaat, ticaret ve gıda sektörlerindeki firmaların, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yeteneklerini artırmalarına odaklanarak bu konuda farkındalığı arttırmak şeklinde geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 

Saygılarımla…

 

Prof. Dr. Fuat Önder

Mart 2022

Mavi 102