Prof. Dr. Fuat Önder
STRATEJİK PLANLAR VE AKREDİTASYON
28 Kasım 2019 Perşembe

Geleceğin Bodrumunun nasıl olması gerektiğini hayal eden herkes bunun “Bodrum Yarımadası Stratejik Planı” ile mümkün olabileceğini de anlamış olmalıdır. Ancak bundan öncesinde, Bodrum Yarımadasında yer alan kurum, kuruluş, STK’ lar, şirketler vb. tüm organizasyonların “Stratejik Planları” ile ilişkili olduğunu bilmelidir. Bu yapılarda acaba kurumsallaşma ileri düzeyde oluşmuş mudur? Stratejik Planların ancak “Stratejik Yönetim Sisteminin” aracı olduğu anlaşılmış mıdır? Kurumsal yapılarında çekirdekte ISO 9001:2015 “ Kalite Yönetim Sistemi” olmak üzere kanun ve yönetmeliklerle entegre İnsan Kaynakları, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Risk Değerlendirme ve Müşteri ( Üye, Vatandaş ) Şikâyetleri Yönetim Sistemleri var mıdır? Sürdürülebilirlik raporlarını güçlendirerek finansal raporların ötesinde değer yarat¬ma sürecini de kapsayan bir “ Entegre Raporlama” alışkanlıklarını kazanmışlar mıdır?

Yukarıda sözü edilen ve “Süreç Yönetimi” tabanlı uygulanabilen bir yönetim sistemi içerisinde hazırlanması gereken “Stratejik Planlar” aslında kuruma özgü hazırlanmış İş Planları olmalıdır. Bodrum’ da gördüğümüz bu planlar, her yılsonunda bir sonraki işler, faaliyetler ve projeler hakkında “neyin, neden, ne zaman, nerede, nasıl ve kim” tarafından yapılacağı sorularının yanıtlandığı planlama dokümanı mıdır yoksa bir “Faaliyet Raporundan “ öteye gidememiş midir? İşte tüm bu soruların cevaplarına ulaşmak ve kurumların kurumsallaşmalarını geliştirmek için üst kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan tarafsız AKREDİTASYON denetimleri ve belgelendirmeleri önem taşıyor.

 

İşte tüm bu bilgi birikimiyle dördüncü stratejik planını yapan ve 2018 itibarıyla iki yıldır güncelleyerek uygulamaya alan BODTO, Cumhuriyetimizin 100. Yılına önemli hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Hedefleri içinde en önemlisi ise ULUSLARARASI İLİŞKİLER. Bu nedenle birçok ülkenin Büyük Elçisini, Ticaret Ataşesini, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkan ve Üyelerini bu yıl içinde Bodrum da ağırladık. İlk kez Rusya Federasyonun Büyükelçisi düzeyinde işadamlarını ve bürokratik yetkilileri ile BODTO yönetimini ortak bir platform oluşturmak için topladık.  Rusya - Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoev, YK Üyeleri Adam Lyanov ve Aleksei Egarmin, Rusya - Türkiye İş Konseyi Türkiye Temsilcisi Hristo Hristov, Rusya Federasyonu Ticaret Ataşesi Aydar Gaşıgullin, Rusya Federasyonu Devlet Duması Üyesi Evgeni Kondrakhin, “Spektr” Şirket Grubu CEO’su Sergei Klyuev toplantılarımıza katılan Rusya Federasyonundan bazı kişilerdi. Toplantılar ve görüşmeler olumlu gelişmelerle sürüyor.

TOBB ve TOBB ETÜ bu konularda 2010 yılından bu yana aktif görevler üstleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu yıl yaptığı basın açıklamasında, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden çok memnun olduklarını, iki ülkenin yerli para birimlerini kullanmasının ticarette kolaylık oluşturacağını söyledi. Rusya Federasyonu Ticaret Müsteşarı Aydar Gaşigullin ‘in de katıldığı bir toplantıda TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok önem verdiklerinden bahsederek, ikili iktisadi ilişkileri, en üst düzeye çıkarmak istediklerini bildirdi. TOBB ETÜ ise 2010 yılında kendi alanındaki ilk ve tek bölüm olan Uluslararası Girişimcilik Bölümünü kurmuştur. Bölümün hedefi, dünya coğrafyasındaki önemli ticari bölgelerde tecrübe edinmiş, uluslararası şirketlerde çalışabilecek nitelikli işgücü yetiştirmektir. İlk hedef bölge olarak da hem turizm, geniş enerji kaynakları hem de altyapı ve inşaat sektöründeki hızlı gelişimi ile Türkiye ve diğer dünya ülkeleri ile ticaret hacmini hızla arttıran Rusya, Ukrayna, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini de içeren Rusça konuşulan ülkeler belirlenmiştir.

Sonuç olarak, BODTO, Türkiye’ nin hem kültürel olarak hem de coğrafi olarak bölgeye olan yakınlığı ile bu ülke vatandaşlarının Bodruma gösterdikleri ilgiyi birleştirerek turizm ve ticarette bu ülkeler için bir köprü olma özelliği taşıdığı bilinciyle Uluslararası İlişkileri başlatmak amacıyla Türk Rus İş İnsanları Platformunu kurmaya hazırlanıyor.