Duyuru Arşivi
COSME PROJE TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU
Değerli Üyelerimiz,
30.07.2018 16:41

16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de imzalanan, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde yürütülen COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak KOSGEB yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda Programdan etkin ve verimli şekilde yararlanarak ülke olarak en üst düzeyde fayda elde edilmesini sağlayabilmek için farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte, çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

Bu çerçevede; “Intellectual property (IP) pre-diagnostic and improving access to patent protection for innovative EU SMEs”  proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.