Duyuru Arşivi
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YAPAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE
Değerli Üyelerimiz,
09.10.2020 14:59

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin taşıması gereken nitelikler belirlenmiş olup; anılan Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere, yeni düzenlemeye aykırı durumlarını ortadan kaldırmaları için 31 Temmuz 2021 tarihine  kadar süre verilmiştir.

 

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen süre sona erinceye kadar, "işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt  alınmak suretiyle" yetki belgesi düzenlenecektir.

 

Üyelerimizin mağdur olmamaları için Ticaret İl Müdürlüğü ile iletişime geçmelerini rica eder, bilginize önemle sunarız.