BODTO Haberleri
SERMAYE ŞİRKETLERİNE ÖNEMLİ DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
02.04.2020 16:16

Ticaret Bakanlığı'nın TOBB’a ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye

şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki konu hakkında tüm şirketlerin gerekli çalışmayı yapması beklenmektedir. Bu kapsamda;

"kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..." konusunda gerekli çalışmanın üyelerimiz tarafından yapılmasını rica ederiz.