BODTO Haberleri
ÖNEMLİ DUYURU:KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
Değerli Üyelerimiz,
06.08.2019 16:44

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında kişisel verilerin kullanılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şirketlere önemli mükellefiyetler yüklemektedir. Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemelere uyum sağlamak başlı başına hukuki ve teknik bazı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir.

  • Web sayfaları

  • İnternette paylaşılan bilgiler

  • Tüm sözleşmelerin yeniden dizayn edilmesi

  • İş Sözleşmeleri

  • Verilerin saklanması

  • Benzer diğer konular

Tüm Şirketleri İlgilendiren bu uygulamaya geçiş için son Tarih 30 Eylül 2019

Şirketlerin ileride yüklü tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmamaları açısından fiziksel ve dijital ortamda çalışanlarına ait kişisel verileri koruyacak şekilde tedbir almaları veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerekli çalışmayı 30 Eylül 2019’a kadar tamamlaması gerekmektedir.

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi bilanço büyüklüğü 25 milyon ve yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan şirketlere ayrıca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine “VERBİS” sistemine kayıt ve veri envanteri çıkarmak gibi ilave yükümlülük getirilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararlarıyla kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar hariç olmak üzere yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların üstünde olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlamış olup bu çerçevede kayıtlar devam etmektedir.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlamış olup 30.09.2019 tarihinde sona erecektir.

    Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olarak uygulanacak ve sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilecektir.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 01.04.2019 tarihinde başlamış 30.06.2020 tarihinde sona erecektir.

İleride işletmelerimizin çeşitli mağduriyetler yaşamaması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanmış olan “İŞ DÜNYASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA UYUM KILAVUZU”nun üyelerimin tarafından dikkatlice değerlendirilerek, gerekli çalışmaların belirtilen sürelerde tamamlanması gerektiği önemle bilgilerinize sunulur.

Ek: İŞ DÜNYASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA UYUM KILAVUZU