Duyuru Arşivi
MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLUĞU GETİRİLEN MESLEKLER
Değerli Üyelerimiz,
12.11.2018 15:15

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmişti.

23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanunda; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” yönünde madde yer almaktadır.

11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2018/1 sayılı Mesleki yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” kapsamında, ekte listede yer alan mesleklerde Mesleki Yeterlilik belgesi olmayan kişiler tebliğ yayın itibariyle 12 ay sonra çalıştırılamayacağı hükmü uygulanacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu Getirilen Meslekler

1

Elektrik Pano Montajcısı

2

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

3

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü

4

Elektrik Pano Montajcısı (seviye 4)

5

Elektrik Pano Montajcısı (seviye 5)

6

Frezeci (seviye 3)

7

Frezeci (seviye 4)

8

İnşaat İşçisi

9

İşletme Elektrik Bakımcısı

10

Köprülü Vinç Operatörü

11

Puantör

12

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü

13

Liman Rtg Operatörü

14

Liman Ssg Operatörü

15

Mobil Vinç operatörü

16

NC/CNC tezgah İşçisi (seviye 3)

17

NC/CNC tezgah İşçisi (seviye 4)

18

Orman Üretim İşçisi

19

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi

20

Otomasyon Sistemleri Montajcısı

21

Otomotiv Elektrikçisi

22

Otomotiv Gövde Onarımcısı (seviye 4)

23

Otomotiv Gövde Onarımcısı (seviye 5)

24

Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı

25

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (seviye 3)

26

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (seviye 4)

27

Plastik Profil Üretim Operatörü

28

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü

29

Tornacı ( seviye 3)

30

Tornacı ( seviye 4)

31

Röle Görevlisi

32

Liman Operasyon Planlamacısı

33

Bitim İşleri Operatörü

34

Boyama Operatörü

35

Ön İplik Operatörü

36

Ön Terbiye Operatörü

Mesleki ve teknik eğitim okulları, üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerin mezun olup, ustalık belgesine sahip kişilerde belge şartı aranmaz.

Tüm üyelerimizin dikkatine sunarız.