Duyuru Arşivi
DEĞİŞİKLİK: DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ
Değerli Üyelerimiz,
07.06.2018 11:25

TOBB'dan Odamıza gelen 06.06.2018 tarih 0412/8696 sayılı yazıda; A.TR dolaşım belgesi ile ilgili olarak 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete'de 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yayımlandığı bildirilmiştir. Anılan Tebliğler ile dolaşım ve menşe belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

 

Tebliğ'de A.TR Dolaşım Belgelerinin 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, 149 Seri Numaralı Tebliğ'de ise diğer dolaşım ve menşe belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihi esas alınmak kaydı ile elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına başlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, A.TR Dolaşım Belgeleri dışından kalan EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağı belirtilmiştir.

 

Buna ilaveten, söz konusu Tebliğlerin, 5. maddesinin 4. fıkrası b bendine göre; Odalar tarafından, satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacaktır. Firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorundadır. Aksi durumda, yeni belge satışının yapılamayacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.